A reggeli istentiszteleinken az Agnus Rádión keresztül vegyünk részt, a 88,3 MHz frekvencián, vagy az www.agnusradio.ro honlapról minden reggel 6,10 és 7,10 perctől.

Nagyhéten minden este 6 órakor közvetítjük az istentiszteletet facebook oldanunkról: https://www.facebook.com/ketagu/

Nagypénteken reggel 10-kor tartunk istentiszteletet, melyet a facebook oldalunkon lehet követni. Nagypéntek du. 6-tól egy korábbi Passió-istentiszteletünket közvetítjük.

Húsvét első napján 9-kor istentiszteletet tartunk és és közvetítünk templomunkból, amely nem folytatódik úrvacsorával.

Húsvét első napján 10 órától a Duna tévén keresztül közvetített istentiszteleten vehetünk részt és ennek keretén belül ki-ki ha óhajtja, otthon vehet úrvacsorát családja körében.

Húsvét másodnapján 10 órakor közvetítjük ünnepi istentiszteletünket.

Adakozás. Az egy személyre eső egyházfenntartói járulék jövedelmünk 1%-a, de nem kevesebb mint 100 lej. Ne feledkezzünk meg arról a lehetőségünkről sem, hogy jövedelemadónk 2%-val gyülekezetünket, vagy egyházunk rádióját támogathatjuk.