Konfirmáció

KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÉS 

– a konfirmációra való felkészítés két évig tart és az iskolai évet követi 

– beiratkozás minden évben augusztus végéig

– a konfirmációra a második év végén Pünkösd vasárnapján kerül sor

– a konfirmációi előkészítőre jelentkezőktől elvárunk egy minimális bibliaismeretet. Ennek anyagát közzétettük a 2000 pünkösdjén megjelent gyülekezeti levelünkben, illetve megkapható a lelkészi hivatalban

– az első évre a nyolcadikos gyermekek iratkozhatnak be. Így a konfirmálásra kilencedik osztály végén kerül sor, ami több szempontból is alkalmasabb időpont.

– a beiratkozáskor szükség van az ifjú keresztelési igazolására és a szülők adataira.

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ 

– azok jelentkezhetnek, akik valamilyen okból tizenéves korukban nem konfirmáltak 

– felkészítők Húsvét és Advent első vasárnapja előtt egy hónappal

– a felkészítők alkalmait a résztvevők igényei és lehetőségei szerint alakítjuk

– a konfirmációi fogadalomtétel a szombat esti istentiszteleten (Húsvét és Advent előtt) történik 

– az úrvacsoravételére másnap, a gyülekezettel együtt, kerül sor 

– házasságkötés előtt néhány héttel nincs lehetőség a konfirmálásra