Konfirmáció

KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÉS 

– a konfirmációra való felkészítés két évig tart és az iskolai évet követi 

– beiratkozás augusztus végéig

– a konfirmációra, a második év végén, Pünkösd vasárnapján kerül sor

– a konfirmációi előkészítőre jelentkezőktől elvárunk egy minimális bibliaismeretet. Ennek anyagát közzétettük a 2000 pünkösdjén megjelent gyülekezeti levelünkben, illetve megkapható a lelkészi hivatalban.

– az első évre nyolcadikos gyermekek iratkozhatnak be, hogy a konfirmálás kilencedikes korban vagy később legyen. A 7. és 8. osztály általában nagyon megterheli a gyermekeket ezért is megfelelőbb a későbbi konfirmálás. 

– a beiratkozáskor szükség van az ifjú keresztelési igazolására és a szülők adataira.

FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ 

– azok jelentkezhetnek, akik valamilyen okból tizenéves korukban nem konfirmáltak 

– felkészítők Húsvét előtt egy hónappal és Advent első vasárnapja előtt egy hónappal

– a felkészítők alkalmait a résztvevők igényei és lehetőségei szerint alakítjuk

– a konfirmációi fogadalomtétel a szombat esti istentiszteleten (Húsvét és Advent előtt) történik 

– az úrvacsoravételére másnap, a gyülekezettel együtt, kerül sor 

– házasságkötés előtt néhány héttel nincs lehetőség a konfirmálásra