Egyházfenntartás

Keresztelés, konfirmáció, házasságkötés ill. temetési szolgálat igénylésekor illik, hogy a családtagok egyházfenntartói kötelezettsége rendezve legyen. 

Egyházfenntartás
Minden 18. életévet betöltött gyülekezeti tag szívügyének kell tekintse, hogy adományaival is támogassa a gyülekezetben folyó szolgálatot. Ennek az összegnek egy részét továbbadjuk közös egyházi intézményeink fenntartására.

Az Erdélyi Református Egyházkerület által javasolt, személyenkénti, egyházfenntartói járulék összege az évi jövedelem 1 %-a, mely nem lehet kevesebb 100 lejnél.

Egyháztagjaink adományai és évenként felajánlott egyházfenntartó járuléka gyülekezetünk mindennapi kiadásaink csak a felére elég. A hiányzó összeget épületeink bérbeadásából és pályázatokból kell pótolnunk.

Templomjavítási hozzájárulás.

A Kétágú templomot méretei és  állaga miatt állandóan javítani kell.
Ennek a munkának a támogatására kérjük a gyülekezeti tagok szíves hozzájárulását. Ha  személyenként 2 zsák cement árával támogatjuk a templom javítását, akkor minden évben el tudjuk végezni a sorra kerülő legsürgősebb munkálatokat. 

A templom teljes felújítását 2001-ben kezdünk. Ahhoz, hogy befejezhessük még több mint egymillió euróra van szükségünk.