Egyházfenntartás

Keresztelés, konfirmáció, házasságkötés ill. temetési szolgálat igénylésekor illik, hogy a családtagok egyházfenntartói kötelezettsége rendezve legyen. 

Egyházfenntartás. ( Nem egyházadó, hanem hálaadomány).

Minden 18 évet betöltött gyülekezeti tag szívügyének kell tekintse, hogy adományaival is támogassa a gyülekezetben folyó szolgálatot.

A 25 évet betöltött fiatal külön nyilvántartásba kerül és évente rendeznie kell az egyházfenntartói köztelezettségét.

A személyenkénti egyházfenntartói járulék minimális összege 150 lej 1 évre. Javasolt az évi jövedelem 1 %-a.

Ennek az összegnek egy részét továbbadjuk közös egyházi intézményeink fenntartására.

Felmentés: A nehéz anyagi helyzetben élő testvéreink kérhetik a presbitériumtól az egyházfenntartói járulék fizetése alóli felmentésüket.

Egyháztagjaink adománya a gyülekezetünk mindennapi kiadásaink csak a felét fedezi, a hiányzó összeget épületeink bérbeadásából és pályázatokból kell pótolnunk.

Templomjavítási hozzájárulás

Ha  személyenként 2 zsák cement árával támogatjuk a templom javítását, akkor minden évben el tudjuk végezni a sorra kerülő legsürgősebb munkálatokat. 

A Kétágú templomot méretei és  állaga miatt állandóan javítani kell. Ennek a munkának a támogatására kérjük a gyülekezeti tagok szíves hozzájárulását.

A templom teljes felújítását 2001-ben kezdünk. Ahhoz, hogy befejezhessük még több mint egymillió euróra van szükségünk.