Temetés

TEMETÉS

– az elhalálozást bejelenteni a lelkipásztori hivatalban

– temetést előkészítő megbeszélés a temetési szolgálatot végző lelkipásztorral 

– az előkészítésen legyenek jelen a legközelebbi hozzátartozók

– a megbeszélés időpontját a gyászolók igényeihez és lehetőségeihez igazítjuk

– szükséges iratok: halotti bizonyítvány és a temető által kiállított elhantolási engedély