Minden vasárnap de. 10 és este 6 órától van istentisztelet. Hétköznapi alkalmaink: minden reggel 8,30-tól áhítat a gyülekezeti teremben, szerdán és szombaton este 6 órától istentisztelet, kedden este 8-tól huszonéves ifi, szombaton este 7-től tizenéves ifi, konfirmációi felkészítők szombatonként du. 5 órától. Mindenkit szeretettel várunk!