A nagyhéten április 3 -8. között minden regel 8,30-tól és este 6 órától bűnbánati istentisztelet lesz. Nagycsütörtökön este 6 órától úrvacsorai közösségbe hívjuk a gyülekezetet. Nagypénteken de.10 és du. 6 órától lesz istentisztelet.