Minden reggel 8,30-tól áhítat a gyülekezeti teremben.

Istentiszteletek: Szerdán és szombaton este 6 órától.

Bibliaóra: Csütörtökön este 6 órától.