Minden reggel 8,30-tól áhítat a gyülekezeti teremben.

Minden szerdán és szombaton este 6 órától istentisztelet a templomban.

Minden csütörtökön este 6 órától bibliaóra felnőtteknek.

Minden szombaton este 7 órától ifjúsági alkalom.