Advent I. vasárnapján de. 10 és du. 6 órától terítjük meg az Úrasztalát. Mindenkit szeretettel várunk az úrvacsorai közösségbe.