8. zsoltár

A teremtő és az ember.

„A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. 

Ó, Urunk, mi Urunk! 

Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 

Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. 

Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!”

‭‭Zsoltárok‬ ‭8:1-10‬ ‭RÚF‬‬