119-15 Zsoltár

A törvény magasztalása

„Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem törvényedet. Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem. Távozzatok tőlem, ti, gonosztevők! Én megfogadom, Istenem, parancsolataidat. Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet! Erősíts engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel. Elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád. Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet. Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől.”

„Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki azoknak, akik sanyargatnak engem! Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek ne hatalmaskodjanak rajtam! Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat. Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre! Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet! Itt az ideje, hogy cselekedj, Uram, mert megszegték törvényedet! Én pedig szeretem parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is. Ezért mindenben helyeslem utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt.”

‭‭Zsoltárok‬ ‭119:113-128‬ ‭RÚF