119-10 Zsoltár

A törvény magasztalása

„Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat! Látnak engem, és örülnek az istenfélők, mert igédben reménykedem. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál. Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak. Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm. Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert galádul bántak velem, én pedig utasításaidon elmélkedem. Forduljanak hozzám az istenfélők, akik ismerik intelmeidet. Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent!”

‭‭Zsoltárok‬ ‭119:73-80‬ ‭RÚF‬‬