119-9 Zsoltár

A törvény magasztalása.

„Jót tettél szolgáddal ígéreted szerint, Uram! Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet. Jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezéseidre! Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen, én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst.”

‭‭Zsoltárok‬ ‭119:65-72‬ ‭RÚF‬‬