119-6 Zsoltár

A törvény magasztalása

„Teljesedjék be rajtam kegyelmed, Uram, és megígért szabadításod, hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom. Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok. Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké. Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden.”

‭‭Zsoltárok‬ ‭119:41-48‬ ‭RÚF‬‬