119-3 Zsoltár

A törvény magasztalása 

„Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat! Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataidtól. Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet. Ha a fejedelmek összeülnek, és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim.”

‭‭Zsoltárok‬ ‭119:17-24‬ ‭RÚF‬‬