Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.(Jakab 5,16).

Hétfőn: a gyermekekért és az ifjúságért

Kedden: a családokért, a magányosokért, az öregekért

Szerdán: gyülekezeti, egyházi, állami elöljáróinkért

Csütörtökön: gyülekezetünkért és a többi kolozsvári gyülekezetért

Pénteken: a diakóniai szolgálatért, betegekért, gyászolókért, szegényekért

Szombaton: az igehirdetésért és a misszióért

Vasárnap: gyülekezetünk, egyházunk megújulásáért, szórványban élő testvéreinkért, egész népünkért