Április 22-én Ifjúsági csendesnapot tartottunk gyülekezetünk fiataljai, első- és másodéves konfirmandusai számára. A rendezvény nyitó áhítattal kezdődött. Gyülekezetünk segédlelkésze, Birizdó Éva a 27. zsoltárral köszöntötte a 45 fiatalt. Ezt követően csoportdinamikai, csapatépítő játékokra került sor. A játékok által a résztvevők megtapasztalhatták, hogy milyen nagy ereje lehet a csoportmunkának, közösségnek. Ezt követően bibliaismereti vetélkedőre került sor, majd szintén egy vetélkedő által megismerhették gyülekezetünk történelmi múltját. A csendesnap zenés istentisztelettel folytatódott, ahol a Laudate zenekar szolgált. Birizdó Szabolcs hirdette az igét Jeremiás 1,4–10 alapján. Istené legyen a dicsőség ezért az alkalomért is.