125 Zsoltár

Az Úr megtartja a benne bízókat

„Zarándokének.

Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel! A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára! Békesség legyen Izráelben!”

‭‭Zsoltárok‬ ‭125:1-5‬ ‭RÚF