119-12 Zsoltár

A törvény magasztalása

„Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tied vagyok! Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek. Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen.”

‭‭Zsoltárok‬ ‭119:89-96‬ ‭RÚF‬‬