Március 25-30. között minden este 6 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk a templomban. Nagycsütörtökön este 6 órától úrvacsorai közösségbe hívjuk a gyülekeztetet. Nagypénteken de. 10 és du. 6 órától lesz istentisztelet.