Húsvét I. napján 9,11 és 18 órától lesz istentisztelet és úrvacsora. Húsvét II. és III. napján de. 10 és du. 6 órától lesz ünnepi istentisztelet.