VASÁRNAP

 A KÉTÁGÚ TEMPLOMBAN

10  és  18  óra

Vallásóra 10 óra

(A templomban kezdődik, majd a gyülekezeti teremben folytatódik)

A NAPKELETI IMAHÁZBAN

10 óra

HÉTKÖZNAP

Minden reggel: 8-tól áhítat a gyülekezeti teremben

Kedd: 14 asszony-leány kör 

Szerda: 18 istentisztelet és 18,30 kóruspróba

Csütörtök: 18 bibliaóra felnőtteknek

Szombat: 18 istentisztelet

17  kátéóra (I. és II. év),

18,30 ifjúsági bibliakör

Karácsony, Húsvét I. napján 

9,11 és 18 órától (Istentisztelet és Úrvacsora)

Pünkösd I. napján

10 és 18 órától (Istentisztelet és Úrvacsora)

Karácsony, Húsvét, Pünkösd                                                                       

II. napján.  Istentisztelet:  10, 18 óra

III. napján. Istentisztelet:  10, 18 óra

SZERETETTEL VÁRJUK!